Samel.EdU

Riadenie IT projektov

Stručná charakteristika:
Cieľom kurzu je zvládnutie základných teoretických a praktických poznatkov z oblasti
riadenia IT projektov v celej šírke projektového cyklu a ich aplikácia
v konkrétnych podmienkach IT projektu.

Cieľová skupina:
Kurz je určený všetkým, ktorí pracujú na IT projektoch.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.


Bonusy:
Bezplatný prístup k video výstupom vo vzdelávacej téme.
Časovo neobmedzený SW na tvorbu myšlienkových máp.


Rozsah:
2 dni / 16 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Samel.EdU,s.r.o.

Najbližšie podujatie:
  • Rekonštrukcia a poučenia z projektu oboplávania sveta spred 500 rokov
  • ______________________________
  • Vystúpenie na konferencii 5.10.2021
  • Online webinar 11.10.2021
Pripravované podujatia:
  • Sedem zákonov neúspechu firiem, 6.10.21
  • Diagnostika sociálneho a inovačného kapitálu - praktické riešenia, 25.10.21
Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov