Samel.EdU

Úvod do riadenia projektov

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre majiteľov firiem a top manažérov.

Stručná charakteristika:
Cieľom kurzu je predstaviť možnosti systému projektového riadenia v podnikateľskom prostredí.
Vysvetliť základné pojmy a predstaviť najlepšie praktiky z riadenia projektov.
Vymedziť predpoklady úspešnej implementácie systému Projektového riadenia v konkrétnej firme.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Počet dní: 1 deň
Počet hodín: 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Samel.EdU,s.r.o.

Najbližšie podujatie:
  • Rekonštrukcia a poučenia z projektu oboplávania sveta spred 500 rokov
  • ______________________________
  • Vystúpenie na konferencii 5.10.2021
  • Online webinar 11.10.2021
Pripravované podujatia:
  • Sedem zákonov neúspechu firiem, 6.10.21
  • Diagnostika sociálneho a inovačného kapitálu - praktické riešenia, 25.10.21
Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov