Samel.EdU

Úvod do riadenia projektov

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre majiteľov firiem a top manažérov.

Stručná charakteristika:
Cieľom kurzu je predstaviť možnosti systému projektového riadenia v podnikateľskom prostredí.
Vysvetliť základné pojmy a predstaviť najlepšie praktiky z riadenia projektov.
Vymedziť predpoklady úspešnej implementácie systému Projektového riadenia v konkrétnej firme.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Počet dní: 1 deň
Počet hodín: 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov