Samel.EdU

Úvod do riadenia projektov

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre majiteľov firiem a top manažérov.

Stručná charakteristika:
Cieľom kurzu je predstaviť možnosti systému projektového riadenia v podnikateľskom prostredí.
Vysvetliť základné pojmy a predstaviť najlepšie praktiky z riadenia projektov.
Vymedziť predpoklady úspešnej implementácie systému Projektového riadenia v konkrétnej firme.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Počet dní: 1 deň
Počet hodín: 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach
Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov