Samel.EdU

Projektový manažment - online

Naši zákazníci a partneri v tejto odbornej oblasti majú bezplatný prístup k záznamom všetkých webinarov!

Názov webinara s anotáciou

Odborný partner

Projektové prostředí a přístup dle logického rámce 

Jaromír Pitaš

Psychologické chyby při stanovení cílů projektu 

Zuzana Ježková

Portfólio management projektov - časť 1

Marek Gdovin

Riadenie projektov v komerčne náročných prostrediach

Ivan Sámel

Situačná analýza použitia projektových nástrojov

Ivan Sámel

Riadenie zdrojov v multiprojektoch (portfolio management)

Ivan Sámel

Riadenie zodpovednosti a komunikácie

Ivan Sámel

Optimalizácia času a nákladov v projektoch

Ivan Sámel

Metodika riadenia projektov PMBoK v6 - základná informácia 

Róbert Kormaňák

Riadenie projektových rizík podľa medzinárodných noriem a metodík

Róbert Kormaňák

Riadenie IT projektov a IT procesov s využitím noriem ISO 

Róbert Kormaňák

MS Project on line -  riadenie zdrojov 

Mário Majerčík, Ivan Sámel

Projektový manažment -  pohľad z vrchu 

Ivan Sámel

MS Project on-line, tímová komunikácia

Mário Majerčík, Ivan Sámel

Použitie mentálnych nástrojov v riadení rizík - Predpoklady

Ivan Sámel

Metodika riadenia projektov PMBoK v6 - základná informácia 

Róbert Kormaňák

* Ak text nie je podfarbený znamená to, že video záznam nemá vlastnú anotáciu s url odkazom. 

Banner
Znalosti, ktoré sú dostupné ihneď !!!