Samel.EdU

Video záložky

Pri objednaní odborného obsahu získavate naviac aj  takéto video záložky. Stačí kliknúť na položku a môžete sledovať čo Vás najviac zaujíma!

Názov video záložky

Štádiá organizačného rozvoja (Stages of Organizational Development - Greinerov model)

1.štádium: Network structure

Kríza vedenia (Crisis of Leadership)

2.štádium: Hierarchická organizačná štruktúra (Directive structure)

Kríza autonómie (Crisis of Autonomy)

3.štádium: Delegovanie (Delegation)

Kríza kontroly (Crisis of Control)

4.štádium: Koordinovanie (Coordination)

Kríza „byrokracie“ (Crisis of Red Tape)

5.štádium: Matrixová organizačná štruktúra (Collaboration)

Kríza interného rastu (Crisis of Internal growth)

6.štádium: Aliancie (Alliances)

Kríza identity (Crisis of Identity)

Príklad na kreatívnu organizačnú štruktúru: Spotify

Odporúčania ku Greinerovmu modelu (Deciding on a Structure)

Otázky od poslucháčov


Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach
Banner
Štatistiky sú výborné, tešíme sa na Vašu priazeň