Samel.EdU

Strategický manažment - online


Názov webinara s anotáciou

Odborný partner

Organizačná štruktúra, ktorá podporuje rast  a efektivitu

Miroslav Hlohovský

Hodnota za peniaze  

Miroslav Hlohovský

Jak definovat přínosy, cíle, rozsah a předpoklady  

Jaromír Pitaš

Meď nad zlato - prípadová štúdia najúspešnejšieho obchodného modelu na Slovensku

Ivan Sámel, Branislav Stančík

Nástroje a techniky na výber a schvaľovanie produktu, projektov

Miroslav Hlohovský

* Ak text nie je podfarbený znamená to, že video záznam nemá vlastnú anotáciu s url odkazom. 


Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach
Banner
Znalosti, ktoré sú dostupné ihneď !!!