Samel.EdU

Tvorba obchodných modelov

Ak chcete prísť o množstvo energie, času, peňazí a emócií venovaných zlyhaniu
v podnikaní, môžete začať s obchodným podnikateľským plánom iba intuitívne. Najhodnotnejším výsledkom  takto vynaloženej energie bude Vaše poučenie, že takto to nepôjde. Vysoká dynamika zmien potrieb zákazníkov a nárast konkurencie  si vyžaduje svetovo overené sofistikované prístupy!   Obchodný model CANVAS je vyjadrením toho, ako firma zarába alebo ako chce zarábať peniaze. Tento systém bol vyvinutý 450 expertmi zo 42 krajín. Dokument obchodného modelu je prehľadný vždy na len jednej  A4. V jednoduchosti je sila.  

Kurz je určený pre:
·        Tých, ktorí chcú ponúkať hodnotu za peniaze
·        Obchodníkov, ktorí chcú predávať viac tovarov a služieb
·        Manažérov, ktorí spúšťajú nový produkt
·        Produktových manažérov, ktorí riadia životné cykly produktov
·        Start up – istov a  kreatívcov, ktorí chcú zrealizovať svoje námety
·        Začínajúcich podnikateľov  
Vaše prínosy:
·        Znásobujete pravdepodobnosť úspechu Vášho podnikateľského projektu
·        Predávate klientele, ktorá Vám je ochotná zaplatiť
·        Zvýšite tržby z predaja
·        Ľahšie nájdete obchodné partnerstvá
·        Zvýšite angažovanosť Vašich pracovníkov

Po absolvovaní kurzu:
·        Zvládnete použitie obchodného modelu CANVAS
·        Zrozumiteľne a rýchlo prezentujete Vaše zámery
·        Prepojíte myšlienky s realizáciou
·        Vysvetlíte tímom pre koho a čo tvoria, ozrejmíte im, ako budete zarábať a ako sa dostane produkt k zákazníkom

Výstupy:
·        Pripravíte si draft Váš prvého obchodného modelu
·        Získate prípadovú štúdiu najúspešnejšieho Obchodného modelu na Slovensku
·        Získate vzorové obchodné modely  lektora a známych firiem

Metódy vzdelávania:
·        Praktické cvičenia s podnikateľskými námetmi účastníkov
·        Doba trvania 4 hodiny
·        Maximálne 6  účastníkov

Lektor Ivan Sámel:
·        Viac ako 18 rokov pôsobí v oblasti riadenia projektov
·        Externe prednáša na Ekonomickej univerzite a Hochschule Fresenius.
·        Získal lektorské ocenenia od Asociácie Lektorov a Kariérnych Poradcov za najlepšiu prednášku na konferencii tejto spoločnosti

Aké ďalšie hodnoty môžete získať:
·        Video výstupy k téme obchodných modelov CANVAS
·        Ebook k obchodným modelom
·        Pracovný zošit k obchodným modelom
·        V štúdiu môžete pokračovať prostredníctvom e-learningu a konzultácií s lektorom 


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.


Banner
Tvorba obchodných modelov