Samel.EdU

Verejné vystúpenia

Využitie MS Project v komerčne náročných prostrediach

Vystúpenie na medzinárodnej konferencii "Projekty 21. storočia", organizátor SPPR, rok 2015.

Situačná analýza použitia projektových nástrojov

Vystúpenie na  9. ročníku konferencie "Projektový manažment", organizátor EFOCUS, rok 2015

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach
Banner
Znalosti, ktoré sú dostupné ihneď !!!